Poczta

Adresem serwera pocztowego jest: poczta.tbg.net.pl

W programach typu Outlook lub Thunderbird:
nazwa użytkownika: cały adres email
Serwer poczty IMAP lub POP3: poczta.tbg.net.pl
Serwer poczty wychodzącej SMTP: poczta.tbg.net.pl (zmienić port na 587)
bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS lub SSL/TLS, metoda uwierzytelniania: normalne hasło

IMAP czy POP3?
Używając IMAPa poczta pozostaje cały czas na serwerze i można ją czytać z wielu urządzeń np komputerów, telefonów; w domu i w pracy.
Używając POP3 pobieramy maile na komputer i domyślnie kasujemy z serwera.

Poczta przez przeglądarkę dostępna jest pod adresem:

https://poczta.tbg.net.pl

Jako login podać cały adres email.